Nagradzamy klientów:

  1. 1. Za kontynuację ubezpieczenia
  2. 2. Za posiadanie innego ubezpieczenia

Ubezpieczenia objęte programem:

Opiekun Rodziny

Onkopolisa

Locum Comfort

1. Zniżka za kontynuację ubezpieczenia (dotyczy: Opiekuna Rodziny, Onkopolisy i Locum Comfort)

2 rok -5%
3 rok -10%
4 rok
i każdy kolejny
-15%

2. Zniżka za posiadanie innego ubezpieczenia

-5%

Dłużej niż 3 miesiące posiadasz ochronę z tytułu ubezpieczenia:

Opiekun Rodziny

Onkopolisa

Locum lub Locum Comfort

Plan B

otrzymasz zniżkę w składce za zakup innego ubezpieczenia niż posiadasz, spośród:

Opiekun Rodziny

Onkopolisa

Locum Comfort

Ubezpieczenia Locum oraz Locum Comfort nie są traktowane jako różne ubezpieczenia.

Zniżka za posiadanie innego ubezpieczenia naliczana jest w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia objętej Ubezpieczeniowym Programem Lojalnościowym oraz w dniu rozpoczęcia każdego kolejnego okresu ubezpieczenia.

Maksymalnie możesz otrzymać 15% zniżki za kontynuację ubezpieczenia i 15% zniżki za posiadanie innych ubezpieczeń, czyli maksymalnie 30%.

Przykład:

Kupujesz nowe ubezpieczenie. Z jakich zniżek możesz skorzystać z tytułu posiadania innego ubezpieczenia?

Posiadane ubezpieczenia* Klient kupuje: Zniżka dla kupowanego
Ubezpieczenia

Regulamin

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort oraz Umowy ubezpieczenia Plan B świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny oraz Umowy ubezpieczenia Onkopolisa świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort, Ubezpieczenia Plan B, Ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny, Ubezpieczenia Onkopolisa, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karty Produktu, Regulamin Ubezpieczeniowego Programu Lojalnościowego dostępne są w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz na stronie bzwbkaviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) jest agentem ubezpieczeniowymi BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfa danego operatora. Stan na 02.01.2018 r.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm