• dwa ubezpieczenia do karty: Bezpieczne Pieniądze Platinum oraz Podróżne Platinum
 • ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami związanymi z użytkowaniem karty
 • bezpieczne pieniądze, karta i zakupy
 • bezpieczne dokumenty
 • zwrot odszkodowania bezpośrednio na rachunek karty

Najważniejsze korzyści

 • bezpłatne ubezpieczenie w trakcie podróży zagranicznych na całym świecie
 • ubezpieczenie dla posiadaczy i użytkowników karty i dwóch osób towarzyszących
 • bezpieczeństwo bagażu oraz podróżowania
 • aktywacja ubezpieczenia za pomocą płatności kartą

Bezpieczne podróżowanie dla Ciebie i Twoich bliskich

Bezpłatne Ubezpieczenie Podróżne Platinum zapewnia ochronę w podróżach zagranicznych– przez 60 pierwszych dni każdej podróży 24h na dobę.

Teraz z kartą Platinum możesz podróżować nawet dookoła świata!

Ubezpieczenie Podróżne Platinum to wygodne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Szeroki zakres usług objętych ubezpieczeniem

W zakresie pakietu wchodzi ubezpieczenie w podróży zagranicznej:

 • kosztów leczenia,
 • nagłego leczenia dentystycznego,
 • od utraty bagażu,
 • od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • od opóźnienia lotu,
 • od opóźnienia w dostarczeniu bagażu,
 • od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym,
 • a także assistance – pomoc w podróży.

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, otrzymasz zatem pomoc, jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, niespodziewana choroba, lub będziesz musiał skorzystać z nagłej pomocy dentystycznej.

Ubezpieczony jesteś także na wypadek inwalidztwa i śmierci. Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, możesz liczyć na zwrot kosztów leczenia, transport do kraju, pomoc prawną po wypadku samochodowym.

Z ubezpieczeniem Podróżnym Platinum jesteś także spokojny na lotniskach. Ubezpieczony zostanie Twój bagaż na wypadek jego zgubienia. Jednocześnie, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, otrzymasz zwrot części wydatków, jeśli Twój odlot opóźni się więcej niż 6 godzin.

Łatwe uruchomienie ubezpieczenia

Teraz jadąc na wakacje nie musisz się martwić o sprawy organizacyjne. Ubezpieczenie Podróżne Platinum to wygodny sposób na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej Tobie i Twoim bliskim w czasie podróży.

Aktywujesz je bez żadnego wysiłku – wystarczy, że:

 • opłacisz kartą koszty podróży kupując bilet lub
 • opłacisz kartą zakwaterowanie lub
 • zapłacisz kartą za wynajęcie samochodu lub
 • zapłacisz kartą za paliwo w Polsce w dniu wyjazdu.

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Zdarzenia ubezpieczeniowe objęte pakietem „Ubezpieczenie Podróżne Platinum” prosimy zgłaszać pod numerem (22) 205 50 51.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Ubezpieczenie „Podróżne Platinum” jest oferowane w formie umowy grupowego ubezpieczenia, której stronami są Bank Zachodni WBK S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, szczegółowy zakres świadczeń, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Warunki Ubezpieczenia.

Najważniejsze korzyści

 • ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami związanymi z użytkowaniem karty
 • bezpieczne pieniądze, karta i zakupy
 • bezpieczne dokumenty
 • zwrot odszkodowania bezpośrednio na rachunek karty

Bezpłatne ubezpieczenie dla posiadaczy kart platynowych

Bezpłatne ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Platinum zapewnia Ci ochronę przed wieloma nieprzewidzianymi i przykrymi w skutkach zdarzeniami. Jest ważne już od pierwszego użycia karty i na całym świecie. W przypadku przyznania Ci odszkodowania, pieniądze otrzymasz bezpośrednio na rachunek swojej karty. Z ubezpieczeniem Platinum jesteś spokojny o swoją kartę i pieniądze!

Ochrona w razie zgubienia lub kradzieży karty

Ubezpieczenie Platinum chroni Cię, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, przed szkodami takimi jak:

 • utrata środków pieniężnych w związku z kradzieżą lub zagubieniem karty - od momentu zdarzenia do zastrzeżenia karty
 • utrata wypłaconej przy użyciu karty gotówki w wyniku m.in. kradzieży lub rozboju – przez 24 godziny od jej wypłacenia

Ubezpieczenie zakupów

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, otrzymasz odszkodowanie w przypadku kradzieży czy zniszczenia towarów, za które zapłaciłeś kartą, lub też zwrot kosztów ich naprawy.

Ubezpieczenie dokumentów

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, otrzymasz refundację wydatków związanych z wydaniem nowych dokumentów (takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja) i zakupu portfela czy aktówki, w przypadku, gdy zostaną utracone razem z kartą.

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Zdarzenia ubezpieczeniowe objęte pakietem „Bezpieczne Pieniądze Platinum”, prosimy zgłaszać pracownikom infolinii BZ WBK-Aviva pod numerami telefonów 0 801 888 188 (koszt połączenia zgodnie z taryfą danego operatora) lub (22) 557 447

Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Ubezpieczenie „Bezpieczne Pieniądze Platinum” jest oferowane w formie umowy grupowego ubezpieczenia, której stronami są Bank Zachodni WBK S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, szczegółowy zakres świadczeń, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Warunki Ubezpieczenia.

Jak zamówić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze i podróżne Platinum otrzymasz bezpłatnie do swojej karty platynowej w BZ WBK.

O ubezpieczenia do kart Platinum zapytaj w oddziale.

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uposażonemu.

Prosimy pamiętać, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do zdarzeń mających miejsce poza granicami Polski lub kraju rezydencji (z wyjątkiem śmierci Ubezpieczonego lub Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego)

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
Pomoc w podróży
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie bagażu podróżnego
Opóźnienie lotu
Odpowiedzialność cywilna deliktowa w życiu prywatnym

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm