Ubezpieczenie Plan B
 

Twoja ochrona na wypadek losowej przerwy w pracy

 • Pomoc finansowa w trudnych sytuacjach związanych z utratą pracy.
 • Zabezpieczenie na czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.
 • Świadczenie już za 5 dni pobytu w szpitalu.
 • Assistance zawodowy, który może ułatwić znalezienie nowej pracy.

Zakres ochrony

Ryzyko: Utrata pracy Utrata zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku Pobyt w szpitalu Assistance zawodowy
Sumy ubezpieczenia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 3 świadczenia
Wysokość świadczeń Nawet 5 x 1 000 zł
w ciągu roku
Nawet 5 x 1 000 zł
w ciągu roku
Nawet 5 x 1 000 zł
w ciągu roku
 

Assistance zawodowy

Utrata pracy to trudny moment w życiu. Pakiet assistance zawodowy może pomóc w znalezieniu nowej pracy.

W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty pracy ubezpieczonemu przysługują 3 wybrane świadczenia:

 • sprawdzenie CV,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
 • pomoc psychologa,
 • tłumaczenie dostarczonego listu motywacyjnego, CV, dokumentów referencyjnych,
 • monitoring rynku.

Dodatkowo, na życzenie ubezpieczonego, niezależnie od wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego przysługuje:

 • infolinia prawa pracy,
 • pakiet informacyjno-organizacyjny pomocny w poszukiwaniu nowej pracy.

Centrum Assistance:

+48 22 203 79 18

czynne 24/7

(koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora)

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Plan B świadczona jest przez BZ WBK- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan B, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Ubezpieczenie Plan B wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71

Centrum Assistance:

+48 22 203 79 18 (czynne 24/7)

 

opłaty zgodne z taryfą danego operatora


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata pracy;
Utrata zdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku;
Pobyt w Szpitalu;

Decyzja i wypłata
Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm