Ubezpieczenie Plan B
 

Twoja ochrona na wypadek losowej przerwy w pracy

 • Pomoc finansowa w trudnych sytuacjach związanych z utratą pracy.
 • Zabezpieczenie na czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.
 • Świadczenie już za 5 dni pobytu w szpitalu.
 • Assistance zawodowy, który może ułatwić znalezienie nowej pracy.

Zakres ochrony

Ryzyko: Utrata pracy Utrata zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku Pobyt w szpitalu Assistance zawodowy
Sumy ubezpieczenia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 3 świadczenia
Wysokość świadczeń Nawet 5 x 1 000 zł
w ciągu roku
Nawet 5 x 1 000 zł
w ciągu roku
Nawet 5 x 1 000 zł
w ciągu roku
 

Assistance zawodowy

Utrata pracy to trudny moment w życiu. Pakiet assistance zawodowy może pomóc w znalezieniu nowej pracy.

W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty pracy ubezpieczonemu przysługują 3 wybrane świadczenia:

 • sprawdzenie CV,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
 • pomoc psychologa,
 • tłumaczenie dostarczonego listu motywacyjnego, CV, dokumentów referencyjnych,
 • monitoring rynku.

Dodatkowo, na życzenie ubezpieczonego, niezależnie od wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego przysługuje:

 • infolinia prawa pracy,
 • pakiet informacyjno-organizacyjny pomocny w poszukiwaniu nowej pracy.

Centrum Assistance:

+48 22 203 79 18

czynne 24/7

(koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora)

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Plan B świadczona jest przez BZ WBK- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan B, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Karta Produktu dostępne są na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Ubezpieczenie Plan B wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71

Centrum Assistance:

+48 22 203 79 18 (czynne 24/7)

 

opłaty zgodne z taryfą danego operatora


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata pracy;
Utrata zdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku;
Pobyt w Szpitalu;

Decyzja i wypłata
Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

Poznań
61 659 66 26

Warszawa
22 557 41 06

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm