Kompleksowa ochrona biznesu

Partner w Biznesie - nowy pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę w ramach jednej polisy.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie zawiera łącznie następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie mienia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od Kradzieży z włamaniem i Rozboju,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie następstwa Nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe, w celu lepszego zabezpieczenia prowadzonej działalności przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Poprzez wybór klauzul dodatkowych masz możliwość dostosowania ubezpieczenia do branży w której działasz.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie mienia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od Kradzieży z włamaniem i Rozboju ma bardzo prostą konstrukcję. Dla każdego rodzaju ubezpieczenia, spośród gotowych wariantów, wybierasz jedną sumę ubezpieczenia, kierując się maksymalną przewidywaną wielkością szkody, jakiej się obawiasz. Nie ma konieczności wskazywania sum ubezpieczenia odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia np. budynków, maszyn, urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces zakupu ubezpieczenia jest prosty i przejrzysty.

Brak ubezpieczenia może oznaczać, że będziesz musiał sam radzić sobie z negatywnymi konsekwencjami zdarzeń losowych, co może spowodować problemy finansowe.

Dzięki ubezpieczeniu Partner w Biznesie Twoja działalność zyska pewnego partnera, który może zapewnić środki finansowe i fachowe wsparcie w trudnych chwilach.

Co można ubezpieczyć w ramach Partnera w Biznesie?

Zapoznaj się ze schematem.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie oferuje korzyści:

 • możliwość uzyskania odszkodowania niezbędnego do pokrycia strat związanych ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, np. zalaniem warsztatu lub lokalu usługowego,
 • możliwość otrzymania zwrotu kosztów dodatkowych związanych ze szkodą,
 • finansowe bezpieczeństwo w przypadku, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej (np. klientom, dla których wykonywane są usługi),
 • wzrost wiarygodności wśród klientów.
 
Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia Partner w Biznesie świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., działające w koasekuracji. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Partner w Biznesie, określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11135943/A.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Partner w Biznesie.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
szkody_gospodarcze@aviva.pl
lub na adres:
Aviva Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia. (pobierz)

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm