Ubezpieczenie Partner w Biznesie Plus to pakiet 4 ubezpieczeń, z których możesz wybrać odpowiednie warianty:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w wariancie PEŁNY STANDARD lub KOMFORT,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Pakiet ubezpieczeń Partner w Biznesie Plus przeznaczony jest dla Przedsiębiorców, których łączna wartość mienia podlegającego ubezpieczeniu nie przekracza 10 mln zł na jedno i 20 mln zł na wszystkie miejsca ubezpieczenia.

Produkt pozwala na dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki niemal każdego rodzaju działalności.

Co można ubezpieczyć w ramach Partnera w Biznesie Plus?

Zapoznaj się ze schematem.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie Plus oferuje szereg korzyści:

 • Klient sam decyduje o wyborze odpowiedniego dla siebie zakresu ubezpieczenia. Do wyboru ma 4 ubezpieczenia od najważniejszych ryzyk towarzyszących prowadzeniu biznesu. Każde może kupić osobno lub wszystkie razem. Klient decyduje, w jakim zakresie chce chronić majątek swojego przedsiębiorstwa.
 • Klient ma do wyboru 42 klauzule dodatkowe: 25 klauzul majątkowych oraz 17 klauzul dopasowanych do ubezpieczenia OC, co pozwala dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie może pokryć także koszty, na jakie może być narażony przedsiębiorca po powstałej szkodzie. Są to m.in. koszty poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, utylizacji, niezbędnej obrony sądowej, powołania rzeczoznawców oraz te powstałe wskutek zmniejszenia rozmiaru szkody czy napraw prowizorycznych.
 • Ubezpieczenie może być zabezpieczeniem udzielanego kredytu (klauzula przewłaszczenie na zabezpieczenie znajduje się w podstawowym zakresie ubezpieczenia).
 • Klient może ubezpieczyć nieruchomości, nawet jeżeli nie jest przedsiębiorcą.
 
Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia Partner w Biznesie Plus świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., działające w koasekuracji. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Partner w Biznesie Plus, określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu oraz informacja o składkach za ubezpieczenie dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11135943/A.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
szkody_gospodarcze@aviva.pl
lub na adres:
Aviva Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia. (pobierz)

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm