Ubezpieczenie Opiekun Rodziny
 

Dlaczego warto mieć Opiekuna Rodziny?

  • Pomoc finansowa dla Bliskich kiedy Ciebie zabraknie
  • Zwiększone sumy ubezpieczenia w razie Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego
  • Świadczenie ubezpieczeniowe dla Ciebie – w razie Twojej całkowitej niezdolności do pracy
  • Brak wstępnych badań medycznych i ankiety medycznej
  • Minimum formalności

Jaki jest zakres ochrony?

Zakres ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
(wysokość możesz dopasować do swoich potrzeb)
Śmierć od 50 000 do 300 000 zł
Śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku od 100 000 do 600 000 zł
Śmierć w następstwie Wypadku komunikacyjnego od 150 000 zł do 900 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy od 50 000 do 300 000 zł
 

Przykład:

Marek, 35 lat, żonaty, dwoje małych dzieci. Dzienny koszt ubezpieczenia 2,00 zł przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł i pierwszej rocznej składce ubezpieczeniowej 730 zł.

Wysokości świadczeń, które możemy wypłacić w razie zajścia zdarzenia:

  • Całkowita niezdolność do pracy - 100 000 zł
  • Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego - 300 000 zł
  • Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 200 000 zł
  • Śmierć - 100 000 zł

Ubezpieczeniowy Program Lojalnościowy

Skorzystaj ze zniżek w składce za kontynuację lub za posiadanie innego ubezpieczenia z naszej oferty.

więcej

Zakres ubezpieczenia

Opiekun Rodziny może zapewnić finansowe wsparcie, w razie gdyby Ciebie zabrakło. Dzięki temu Twoja rodzina będzie mogła utrzymać standard życia na obecnym poziomie np. zachować dom kupiony na kredyt lub otrzymać środki na utrzymanie w kolejnych latach. Żadne pieniądze nie powetują straty bliskiej osoby, ale mogą stanowić wsparcie dla najbliższych w trudnej dla nich sytuacji.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Opiekun Rodziny.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia ubezpieczeniowego, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego
Całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm