0 zł
 
0 zł
 
 
 

Poziom ochrony której możesz potrzebować

W latach (liczba rocznych wynagrodzeń):

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W kwocie (suma ubezpieczenia):

0 zł
 
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem Suma
Śmierć 0 zł
Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 0 zł
Śmieć wskutek Wypadku komunikacyjnego 0 zł
Całkowita niezdolność do pracy 0 zł
Koszt
Koszt dzienny: 0 zł
Składka ubezpieczeniowa
miesięczna:
0 zł
Składka ubezpieczeniowa
kwartalna:
0 zł
Składka ubezpieczeniowa
roczna:
0 zł
 

Jeśli jesteś zainteresowany Ubezpieczeniem na życie OPIEKUN RODZINY
zapraszamy do oddziałów z logo BZ WBK 

Niniejsza Kalkulacja Ubezpieczenia nie stanowi wiążącej oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Ubezpieczenia na życie OPIEKUN RODZINY dla jakiegokolwiek podmiotu. Dane te podane zostały wyłącznie w celach marketingowych.

 
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

Poznań
61 659 66 26

Warszawa
22 557 41 06

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm