Onkopolisa
 

Onkopolisa zapewnia ochronę finansową na wypadek diagnozy nowotworu oraz szeroki pakiet pomocy medycznej

 1. Wypłata do 100% sumy ubezpieczenia w sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego.
 2. Wypłata 20% sumy ubezpieczenia w sytuacji rozpoznania nowotworu in situ.
 3. Pomoc medyczna onkologiczna.
 4. Druga krajowa opinia lekarza specjalisty.
 5. Pomoc medyczna profilaktyczna.
 6. Wypłata świadczenia dla bliskich w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

Zakres ochrony

  Warianty sumy ubezpieczenia z tytułu rozpoznania nowotworu
  50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Rozpoznanie nowotworu złośliwego 50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Rozpoznanie nowotworu in situ 10 000 zł 16 000 zł 24 000 zł
Pomoc medyczna onkologiczna ikona ok ikona ok ikona ok
Druga opinia medyczna ikona ok ikona ok ikona ok
Pomoc medyczna profilaktyczna ikona ok ikona ok ikona ok
Śmierć ubezpieczonego Suma składek od dnia zawarcia ubezpieczenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiło zdarzenie.
 

Możesz ubezpieczyć się nawet na 200 000 zł zawierając więcej niż jedną umowę ubezpieczenia.

Onkopolisa obejmuje bardzo szeroką listę nowotworów

zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10, są to zarówno nowotwory złośliwe (z wyłączeniem C76–C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu), jak i nowotwory in situ (z wyłączeniem: D03 Czerniak in situ oraz D04 Rak in situ skóry).

Assistance medyczny - z czego możesz skorzystać?

Pomoc medyczna profilaktyczna

więcej...

W przypadku nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku:

 • konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja medyczna z lekarzem pierwszego kontaktu,
 • wizyta domowa lekarza pierwszego kontaktu.

Pomoc medyczna onkologiczna

więcej...

W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego oraz nowotworu in situ:

 • konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja medyczna,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domowa po hospitalizacji,
 • wizyta pielęgniarska po hospitalizacji,
 • transport medyczny,
 • organizacja i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego,
 • organizacja i dofinansowanie zakupu peruki.

Druga opinia medyczna
oraz rehabilitacja

więcej...

W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego:

 • druga krajowa opinia medyczna lekarza konsultanta (specjalisty w danej dziedzinie):
  • potwierdzenie diagnozy i zaleconego procesu leczenia,
  • informacja o leczeniu dostępnym w kraju lub za granicą,
 • konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja lub wizyta u tego specjalisty w celu wyjaśnienia wątpliwości,
 • organizacja i pokrycie kosztu procesu rehabilitacji
 • infolinia rehabilitacyjna.
Europ Assistance

Usługi assistance świadczy

Ubezpieczeniowy Program Lojalnościowy

Skorzystaj ze zniżek w składce za kontynuację lub za posiadanie innego ubezpieczenia z naszej oferty.

więcej

W jakich sytuacjach nie będziemy mogli wypłacić świadczenia?

Poniżej zwracamy uwagę na kilka najważniejszych sytuacji związanych z zachorowaniem na nowotwór, w których nie będziemy mogli wypłacić świadczenia:

 1. gdy zachorujesz na nowotwór w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia Twojej ochrony ubezpieczeniowej,
 2. gdy nowotwór będzie następstwem zakażenia się przez Ciebie wirusem HIV,
 3. gdy nowotwór będzie następstwem skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego – bez względu na źródło skażenia,
 4. gdy nowotwór będzie następstwem nieprzestrzegania przez Ciebie zaleceń lekarza lub poddania się przez Ciebie zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza lub innych powołanych do tego osób,
 5. przez pierwsze 3 lata nie ponosimy odpowiedzialności za skutki tych okoliczności, które zataiłeś lub podałeś niezgodnie z prawdą przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Onkopolisa świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Onkopolisa określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu, dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 02.01.2018 r.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Onkopolisa.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Przez telefon

801 888 188 (dla połączeń stacjonarnych) lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).
Aby skorzystać z Pomocy medycznej profilaktycznej zadzwoń:
22 203 79 96 (opłata zgodna z taryfą danego operatora) - Partner medyczny Europ Assistance Polska.


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia.

Rozpoznanie Nowotworu

Śmierć Ubezpieczonego


Pamietaj! Po przyznaniu świadczenia z tytułu Rozpoznanie nowotworu złośliwego lub in situ będziesz mógł skorzystać z pakietu Pomocy medycznej onkologicznej, a w sytuacji nowotworu złośliwego także z Drugiej opinii medycznej oraz Rehabilitacji.

tel. 22 203 79 96 (opłata zgodna z taryfą danego operatora) - Partner medyczny Europ Assistance Polska.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm