Jak zgłosić roszczenie?

W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu zajścia danego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, proponujemy zapoznać się z zasadami postępowania, listą wymaganych dokumentów oraz poniższymi wskazówkami. Zalecamy zatem:

 • zaznajomić się z Warunkami Ubezpieczenia, obowiązującymi dla ubezpieczenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie (dostępne po wybraniu opcji z danym ubezpieczeniem);
 • sprawdzić zakres obowiązującej ochrony ubezpieczeniowej dla zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie;
 • wypełnić oraz podpisać czytelnie odpowiedni formularz zgłoszenia roszczenia (dostępny po wybraniu opcji z danym ubezpieczeniem);
 • przygotować wymagane dokumenty i wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia roszczenia wysłać na poniższy adres:

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Zdarzenia ubezpieczeniowe prosimy zgłaszać pracownikom infolinii BZ WBK-Aviva
801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm