Nagrody i wyróżnienia

Towarzystwa Ubezpieczeń BZ WBK-AVIVA są na rynku 5 lat, w tym czasie zdobyły poniższe nagrody i wyróżnienia.

Rok 2016

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zajęła 1-wsze miejsce w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, w kategorii ubezpieczeń na życie. To już siódmy ranking zorganizowany przez Gazetę Bankową, który wyłania najlepsze firmy ubezpieczeniowe. Jury oceniło informacje od ubezpieczycieli i Rzecznika Finansowego dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód. To bardzo ważne wyróżnienie, które potwierdza nasze wysokie standardy obsługi klientów.

 

Kapituła programu "Firma Przyjazna Klientowi" kolejny raz podjęła decyzję o przyjęciu BZ WBK-Aviva TU w poczet laureatów. Oceniano opinię klientów na temat satysfakcji ze współpracy, łatwość kontaktu, prawdopodobieństwo rekomendacji oraz ogólne zadowolenie.

 

Rok 2015

BZ WBK-Aviva TU ponownie na podium tegorocznego konkursu „PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA”. Ranking zorganizował miesięcznik ekonomiczny "Gazeta Bankowa". Niezależne jury oceniło informacje od ubezpieczycieli i Rzecznika Finansowego dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód, zastosowania nowoczesnych kanałów komunikacji a także liczba skarg zgłaszanych przez klientów oraz spraw sądowych.
Spółki powtórzyły ubiegłoroczny wynik i zostały nagrodzone w kategoriach:
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - II miejsce
Ubezpieczenia na życie - III miejsce

 

Zdobywca Godła 2015
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz piąty nagrodzone Godłem „Firma Przyjazna Klientowi” nadanym przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

BZ WBK-Aviva TUO S.A. otrzymała "Srebrny Parasol" w uznaniu za bardzo dobre wyniki finansowe w 2014 roku.
To główna nagroda w plebiscycie miesięcznika Home & Market przyznawana co roku towarzystwom ubezpieczeniowym. Jury konkursu przyznając wyróżnienie doceniło wzrost zysku o 82 proc. r/r oraz wyniku technicznego o 104 proc. r/r., które są efektem rozwoju na wielu płaszczyznach – pracy nad poprawą efektywności różnych kanałów sprzedaży, nad sprzedażą produktów ochronnych oraz doskonaleniem jakości obsługi posprzedażowej klientów.

 

Rok 2014

W grudniu BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń por raz kolejny znalazły się w gronie laureatów w ogólnopolskim konkursie "PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA". Inicjatywa Gazety Bankowej wyłania liderów spośród towarzystw i firm ubezpieczeniowych, które realizują strategię nastawioną na jak najlepszą jakość obsługi ubezpieczonych w trakcie trwania ubezpieczenia, jak i podczas likwidacji szkody i wypłaty świadczeń i odszkodowań z zawartego ubezpieczenia. Spółki zostały nagrodzone w dwóch kategoriach:
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - II miejsce
Ubezpieczenia na życie - III miejsce

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz czwarty nagrodzone Godłem „Firma Przyjazna Klientowi” nadanym przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

Rok 2013

W grudniu BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zostały wyróżnione tytułami - „Perła Polskiej Gospodarki”.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz trzeci nagrodzone Godłem „Firma Przyjazna Klientowi” nadane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

Rok 2012

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych zostało uhonorowane prestiżowym tytułem Perła Polskiej Gospodarki.
Firma zdobyła pierwsze miejsce w kategorii perły sektora finansowego oraz czwarte miejsce w kategorii perły duże w X edycji konkursu.
Ranking Perły Polskiej Gospodarki organizowany jest od dziesięciu lat i klasyfikuje najbardziej efektywne polskie firmy na wskaźnikach opracowanych przez ekspertów Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz drugi nagrodzone Godłem „Firma Przyjazna Klientowi” nadane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

Rok 2011

BIZNES GWARANT otrzymał ORDER FINANSOWY 2011 - wyróżnienie miesięcznika Home & Market w plebiscycie najlepszych produktów finansowych 2011, w kategorii ubezpieczeń dla klienta biznesowego.
Nagrodzone produkty wyłaniane są przez kolegium redakcyjne spośród wszystkich nadesłanych propozycji w oparciu o porównanie ofert, ich analizę, opinie zebrane wśród instytucji finansowych, research przeprowadzany na forach internetowych i wśród niezależnych analityków rynków finansowych.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń nagrodzone zostały Godłem ogólnopolskiego programu certyfikującego „Firma Przyjazna Klientowi”.
Obserwatorium Zarządzania wyróżnia w ten sposób instytucje, które za priorytetowe stawiają potrzeby klientów i pracują nad jakością ich obsługi.
W ramach procesu certyfikacji Towarzystwa BZ WBK-Aviva zostały poddane niezależnym audytom sprawdzającym jakość obsługi klienta m.in. w takich obszarach jak: dopasowanie do potrzeb klientów, zaufanie klientów, rzetelność, dostępność kanałów komunikacji, atrakcyjność oferty. Uzyskane przez BZ WBK-Aviva wysokie wyniki na każdym audytowanym poziomie zapewniły zdobycie Godła „Firmy Przyjaznej Klientowi”.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zostało nagrodzone tytułem Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej.
Gazeta Bankowa wyróżniła w ten sposób firmy, które realizują strategię nastawioną na jak najlepszą jakość obsługi klienta w trakcie trwania ubezpieczenia, podczas likwidacji szkody oraz wypłaty świadczeń lub odszkodowań.
Ponadto oba Towarzystwa BZ WBK-Aviva - spółka życiowa i ogólna otrzymały wyróżnienie za prowadzenie otwartej komunikacji z rynkiem.

 

Rok 2010

Ubezpieczenie Na Podróż - Odkryciem Roku na rynku ubezpieczeń turystycznych.
Zdobywca Lauru Klienta 2010.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

Poznań
61 659 66 26

Warszawa
22 557 41 06

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm