Ubezpieczenia podróżne, turystyczne

Ubezpieczenie na podróż – bezpieczny wyjazd za granicę
 

Korzyści wynikające z ubezpieczenia podróżnego:

 • Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny od 2 do 29 dni
 • Pokrycie kosztów leczenia
 • Pomoc assistance 24h
 • OC, NNW, bagaż podróżny, opcjonalnie: nurkowanie rekreacyjne i praca fizyczna
 • Zniżki rodzinne: 50% dla dziecka, a 20% dla członka rodzin
 • Do kupienia w kilka minut przez Internet lub aplikacje BZWBK24 Mobile (pobierz), numer polisy możesz otrzymać SMS-em

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne?

1. Wniosek składasz w Internecie lub aplikacji BZWBK24 Mobile (pobierz). Wystarczy podać klika danych takich jak: swój wiek, czas i kierunek podróży, aby poznać wysokość składki. Następnie krok to podanie danych osób ubezpieczonych
2. Płatność przelewem bankowym lub kartą kredytową
3. Numer polisy otrzymasz SMS-em lub e-mailem, z którym zaraz możesz ruszyć w podróż.

Szykujesz się do podróży, wyjazdu za granicę?

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnikiem dla podróżujących z dziećmi

Pobierz listę spraw do załatwienia przed urlopem

Zakres ubezpieczenia turystycznego

Pakiet ubezpieczeń turystycznych „Na Podróż” może obejmować swoim zakresem:

 • Pokrycie/zwrot kosztów leczenia powstałych za granicą w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • Organizacja pomocy assistance (np. lekarskiej).
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego.
 • Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego.

Opcje dodatkowe:

Ochrona ubezpieczeniowa może także zostać rozszerzona o koszty leczenia i assistance, powstałe za granicą w następstwie:

 • rekreacyjnego nurkowania,
 • wykonywania ciężkiej pracy fizycznej,

Możesz także znieść standardowy limit odpowiedzialności dla kosztów leczenia i assistance powstałych za granicą na skutek nagłego zachorowania wynikającego z choroby przewlekłej.

Przed zakupem polisy przeczytaj uważnie Kartę Produktu oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Na Podróż”. Zwróć uwagę na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz obowiązki Ubezpieczonego.

Sprawdź szczegółowy zakres ubezpieczenia

Jak postępować w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem?

Zadzwoń niezwłocznie do Centrum Alarmowego, nr telefonu (+48) 22 205 50 95.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia turystycznego Na Podróż świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działające w koasekuracji. Warunki ubezpieczenia turystycznego Na Podróż określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, dostępne są na stronie internetowej:, www.bzwbk.pl i www.bzwbkaviva.pl.

Ubezpieczenie turystyczne online „Na Podróż” teraz także w BZWBK24 Mobile

 • usługa umożliwia zawarcie ubezpieczenia turystycznego na podróż zagraniczną, trwającą od 2 do 29 dni,
 • w trzech prostych krokach wystarczy podać parametry podróży, dobrać odpowiedni do potrzeb zakres ubezpieczenia (Koszty leczenia i assistance 24h, OC, NNW, utrata bagażu lub sprzętu sportowego) i podać dane osób ubezpieczonych,
 • płatności za ubezpieczenie dokonuje się za pomocą Przelew24 z konta lub z rachunku karty kredytowej BZWBK,
 • wystarczy odpowiednia aplikacja bankowa, do pobrania na stronie http://www.bzwbk.pl/bankowosc-elektroniczna/bzwbk24-mobile/aplikacja-bzwbk24.html.
 • usługa jest już dostępna dla urządzeń z systemem Android, Apple iOS oraz Windows Phone.
 

Ubezpieczenia turystyczne online mobile Ubezpieczenia wakacyjne aplikacja mobilna

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

801 888 188* lub 22 557 44 71 lub na adres e-mail:

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm